Awans zawodowy tlumacz

W polityce międzynarodowej funkcjonuje język dyplomatyczny, który ocenia się sztuką i grą wypowiedzi. Ale oprócz tego zawiera on pełen szereg sformułowań, które w system zawoalowany oddają intencje mówiącego. Trzeba potrafić je odczytać w sposób prawidłowy, co nie zwykle jest oczywiste dla klientów. Politycy z nowych krajów wygłaszają publicznie przemówienia i orędzia skierowane do słuchaczy z dalekich obszarów językowych. W niniejszej spraw istotną rolę pełni tłumacz. Od niego w wysokiej mierze zależy odbiór przekazu. Musi on nie tylko znać perfekcyjnie język mówcy, lecz również powinien mieć sporą informację o sytuacji politycznej i stosunkach międzynarodowych.

Jaka metoda tłumaczeń w dyplomacji jest najczęściej używana? Najlepszą metodą przekładu takich przemówień są tłumaczenia konsekutywne. Nie zastępują one na bieżąco czyli równolegle do wypowiedzi, natomiast w przerwach pomiędzy krótszymi czy dłuższymi partiami tekstu. Tłumacz uznaje zbyt zadanie streścić słuchaczom dane fragmenty, z uwzględnieniem ich całego sensu i uwypukleniem najistotniejszych składników. Niestety jest ostatnie dobre, ponieważ każdy język zawiera idiomy, czyli zwroty, jakich nie da się przetłumaczyć dosłownie, tylko w sposób odpowiedni do wszystkiego kontekstu. Język dyplomacji obfituje również w rozliczne metafory i ogólniki, które tłumaczenia konsekutywne muszą skierować do formy bardziej dosłownej, dostępnej dla klientów na drugim poziomie. A dodatkowo tłumaczenia konsekutywne muszą być wolne od nadinterpretacji.

Kto powinien spełniać tłumaczenie?

Źródło:

Osoby prowadzące tłumaczenia pragną liczyć wyjątkową energię do błyskawicznej analizy treści, wyboru najistotniejszych informacji, skonstruowania wypowiedzi składnej i wiernie oddającej rzeczywistą intencję mówcy. Toż kluczowa uwaga tłumacza w jego sile na scenie międzynarodowej. Tłumaczenia konsekutywne w oficjalnych okolicznościach wykonują eksperci z bogatym doświadczeniem. Traktują oni uzyskane metody zapamiętywania treści lub notowania ich w budowie skrótowych znaków dla konkretnych słów, albo symboli zaznaczających intonację, akcentację lub podkreślenia kluczowych haseł. Dzięki temuż są w okresie oddać swojej uwagi dynamikę zbliżoną do systemu mówcy. A więc tłumaczenia konsekutywne to przekład ustny, skondensowany i dlatego zazwyczaj krótszy od oryginalnego tekstu, oddający kwintesencję rzeczy i tok myślowy mówcy i zarazem jego myśli.