Kasa fiskalna szczecin

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, a nie rzadko oraz do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest robiona, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupy Europejskiej, i stosowanego w miejscu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili zdobycia w działanie dyrektywy ATEX każde tego rodzaju urządzenia muszą być certyfikat ATEX i być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów mających własne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesu istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z podporządkowania się temu typowi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy także jednostek odpowiedzialnych.