Kolposkopia madalinskiego

Kolposkop to marka urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na uwagi powierzchni szyjki macicy, dolnej strony jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, też w ubiegłym wieku kolposkopia była przeważnie niedoceniania oraz używana jako badanie skomplikowane i delikatne, a jeszcze nieobiektywne. Współcześnie a można zauważyć diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których stanowienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak teraz zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop pomaga nie tylko bierną obserwację, ale również diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy mamy do pracowania ze koleją faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można stworzyć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowa metoda stosowana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Zastosowana w niniejszych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu lekkimi oraz mocnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może stać również urządzona w kamery cyfrowe zezwalające na urozmaicenie przebiegu badania bądź przeprowadzenia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.