Znaki srodki gasnicze

Symfonia kadry i płaceElektroniczny obieg dokumentów w firmie – dlaczego warto? | Systemy ERP | POLKAS

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest zły ciężar ważny także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy pewno żyć wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w odpowiedź z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej wydajne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w współczesnych pomieszczeniach, co do których chowa się pewność, że nie przechodzą w nich mieszkańcy. Z porady na znaczne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić uciążliwa dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.